Acil Anons Sistemleri

Avrupa Yangın Algılama Sistemleri Standardı olarak bilinen EN54 standardı, yangın algılama ile acil anons sistemlerinin bir bütün halinde çalışmasından dolayı, acil anons sistemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Merkez cihazlar, kontrol ve uyarı cihazları için EN54-16, hoparlörler için EN54-24, güç kaynakları için EN54-4 standartları geçerlidir. 2009 yılında Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği’nde belirtilen noktalarda acil anons sistemi kurulumu zorunlu hale gelmiş;

Yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,
Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda.

Yapı yüksekliği 51,50 m’yi geçen bütün binalarda. Ve 2011 yılından itibaren Avrupa’da ve TSE’nin kabulü ile Türkiye’de geçerli olmaya başlayan EN54 Acil Anons Sistemleri Sertifikasyonu sonrasında yukarıdaki şartları oluşturan tüm projelerde kurulacak acil anons sisteminin EN54 standartlarına uygun ürünlerden seçilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Sistemin EN54’e uyabilmesi için kullanılan tüm ürünlerin EN54 sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Sadece hoparlörlerin veya sadece merkez ekipmanların onaylı olması kurulacak acil anons sisteminin EN54’e uygun olduğunu göstermemektedir.